+386 (0)2 460 13 70    info@formula.si   Srpski
Z VAMI ŽE VEČ KOT 25 LET!
POKLICNI
VOZNIKI


Redno usposabljanje voznikov v cestnem prometu

Koda EU 95* - Usposabljanje voznikov za podaljšanje kode


Program RU
DAN
URA
KRAJ USPOSABLJANJA
ZASEDENOST
PRIJAVA

Program za leto 2020
cena: 45,00 €
petek
14.06.2024
16:00
Maribor, Cesta k Tamu 6
prosto
Program za leto 2024
cena: 45,00 €
sobota
15.06.2024
8:00
Maribor, Cesta k Tamu 6
prosto
Program za leto 2021
cena: 45,00 €
nedelja
16.06.2024
8:00
Maribor, Cesta k Tamu 6
prosto
Program za leto 2023
cena: 45,00 €
petek
21.06.2024
16:00
Maribor, Cesta k Tamu 6
prosto
Program za leto 2022
cena: 45,00 €
sobota
22.06.2024
8:00
Maribor, Cesta k Tamu 6
prosto
Program za leto 2021
cena: 45,00 €
petek
28.06.2024
16:00
Maribor, Cesta k Tamu 6
prosto
Program za leto 2020
cena: 45,00 €
sobota
29.06.2024
8:00
Maribor, Cesta k Tamu 6
prosto
Program za leto 2024
cena: 45,00 €
nedelja
30.06.2024
8:00
Maribor, Cesta k Tamu 6
prosto

 Pridobitev temeljne poklicne kvalifikacije - kode EU 95*


Pridobitev kode EU 95
DAN
URA
KRAJ USPOSABLJANJA
ZASEDENOST
PRIJAVA

Pridobitev temeljne kvalifikacije za prevoz blaga
cena: 600,00 €
ponedeljek
24.06.2024
16:30
Maribor, Cesta k Tamu 6
prosto
Pridobitev temeljne kvalifikacije za prevoz potnikov
cena: 640,00 €
ponedeljek
24.06.2024
16:30
Maribor, Cesta k Tamu 6
prosto
Pridobitev temeljne kvalifikacije za prevoz blaga
cena: 600,00 €
ponedeljek
08.07.2024
16:30
Maribor, Cesta k Tamu 6
prosto
Pridobitev temeljne kvalifikacije za prevoz potnikov
cena: 640,00 €
ponedeljek
08.07.2024
16:30
Maribor, Cesta k Tamu 6
prosto
Pridobitev temeljne kvalifikacije za prevoz blaga
cena: 600,00 €
ponedeljek
29.07.2024
16:30
Maribor, Cesta k Tamu 6
prosto
Pridobitev temeljne kvalifikacije za prevoz potnikov
cena: 640,00 €
ponedeljek
29.07.2024
16:30
Maribor, Cesta k Tamu 6
prosto

 

 

REDNO USPOSABLJANJE


Redno usposabljanje obsega usposabljanje, ki imetnikom spričevala podeljenega na podlagi preizkusa ali spričevala, ki potrjuje pospešeno pridobljene temeljne kvalifikacije, omogoča, da posodobijo zanje, ki je nujno za njihovo delo.

Prvi tečaj rednega usposabljanja opravijo vozniki, ki so imetniki spričeval v petih letih od izdaje navedenega spričevala.


POTEK REDNEGA USPOSABLJANJA


Redno usposabljanje je obvezno in ga morajo kandidati, ki so opravili prvi tečaj rednega usposabljanja, opravljati vsakih pet let v obsegu 35 ur ali vsako leto v trajanju najmanj 7 ur.

Voznik, ki opravil predpisan obseg ur usposabljanja, bo prejel spričevalo o rednem usposabljanju, na osnovi katerega si bo podaljšal veljavnost kode Evropske unije (″95″) za nadaljnjih pet let.

Usposabljanje morajo kandidati opraviti pred iztekom veljavnosti spričevala, ki potrjuje redno usposabljanje.


PRISTOJNOST


V Republiki Sloveniji pridobijo temeljne kvalifikacije vozniki, ki so državljani ene od držav članic Skupnosti in imajo v Republiki Sloveniji običajno prebivališče.

V Republiki Sloveniji pridobijo temeljne kvalifikacije tudi vozniki, ki so državljani tretjih držav. Državljani: Srbije, Bosne in Hercegovine, Nove Makedonije, Kosova, Albanije ...

 

PRIDOBITEV TEMELJNE KVALIFIKACIJE


USPOSABLJANJA - PRIPRAVE NA PREIZKUS ZNANJA


Kandidate, ki želijo pristopiti k opravljanju izpita za pridobitev temeljne kvalifikacije (kode EU 95), usposabljamo v popoldanskem času po 16. uri.

Usposabljanje traja pet dni po 4 šolske ure. Udeleženci tekom usposabljanja prejmejo tudi ustrezno gradivo.

 

VSEBINA, NAČIN IN PROGRAM PRIDOBITVE TEMELJNIH KVALIFIKACIJ


  1. Kandidati lahko pridobijo temeljne kvalifikacije s preizkusom znanja,
  2. Kandidati lahko pridobijo temeljne kvalifikacije tudi z uspešno zaključenim srednjim poklicnim izobraževanjem za voznika vozil v cestnem prometu.

PREIZKUS ZNANJA


Način pridobitve temeljnih kvalifikacij s preskusom znanja obsega teoretični in praktični preizkus.

  1. Teoretični preizkus znanja mora trajati vsaj štiri ure.
  2. Praktični preizkus znanja mora trajati vsaj dve uri in obsega preizkus vožnje za oceno usposobljenosti za racionalno vožnjo na podlagi varnostnih predpisov, ki mora trajati najmanj 90 minut.

K praktičnemu preizkusu znanja sme pristopiti kandidat, ki ima opravljen vozniški izpit ustrezne kategorije. Kandidat, ki še ni opravil vozniškega izpita ustrezne kategorije in ne izpolnjuje pogoja ustrezne starosti (21 let), mora pri enem od izvajalcev pridobivanja temeljnih kvalifikacij začeti usposabljanje za pridobitev kvalifikacije. Na podlagi potrdila izvajalca, da je začel usposabljanje za pridobitev temeljne kvalifikacije, opravi vozniški izpit.

Kandidati, ki prevažajo blago in razširijo ali spremenijo svojo dejavnost tako, da prevažajo potnike, ali obratno, morajo opraviti delni teoretični preskus znanja, ki zajema znanja in cilje, ki so glede na razširjeno ali spremenjeno dejavnost novi in celoten praktični preizkus znanja.

Komisija izda kandidatom, ki uspešno opravijo teoretični in praktični preskus znanja, spričevalo, ki potrjuje, da je kandidat opravil temeljne kvalifikacije za določeno kategorijo vozil, s katerim si vpišejo v vozniško dovoljenje kodo 95 z veljavnostjo 5 let.

 

Košarica

Zapri